Ułatwienia dostępu

Rekolekcje szkolne

ZARZĄDZENIE

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia i zasady bezpieczeństwa, zostają odwołane rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w formie dotychczas obowiązującej. Zaleca się ich organizowanie w ramach rekolekcji parafialnych, w taki sposób, by zostały zachowane wszelkie wskazania strony państwowej i kościelnej związane z limitami wiernych w świątyniach przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych. Mając to na względzie, proboszczowie nie powinni kierować do szkół, znajdujących się na terenie ich parafii, pism informujących o planowanych terminach rekolekcji szkolnych. Referat Katechetyczny przygotowuje szkolne rekolekcje online. Ich transmisję będzie można wykorzystać w ramach zdalnej katechezy w Wielkim Poście. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane w późniejszym terminie.

Referat Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

Częstochowa, dn. 22 stycznia 2021 r.