Ułatwienia dostępu

Rada parafialna

Tadeusz Łatacz – przewodniczący, skarbnik
Krzysztof Widawski – zastępca
Tomasz Derwisz – zastępca
Jolanta Dziadkiewicz
Anna Krysiak
Agata Pawlik
Marzena Matusiak
Mirosław Łazik
Jacek Matras
Jacek Wojciechowski
Roman Jaguś
Marzena Matusiak
Paweł Kowalczyk