Ułatwienia dostępu

Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK, 1601)

Dokumenty wymagane przy załatwianiu małżeństwa katolickiego w kancelarii:
• dowód osobisty
• zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw “konkordatowych”)
• akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
• w przypadku wdowców akt zgonu małżonka
• aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
• świadectwo bierzmowania
• ostatnie świadectwo nauki religii
• zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim

Do kancelarii narzeczeni zgłaszają się osobiście z dokumentami przynajmniej 3 miesiące przed ślubem. Spisuje się wówczas protokół przedślubny. Jeśli jedno z narzeczonych jest z poza parafii otrzymuje pismo o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do małżeństwa: otrzymują skierowanie na nauki przedślubne, na konsultacje w poradni rodzinnej oraz do odbycia dwóch spowiedzi świętych (jedna na początku przygotowania do ślubu a druga przed ślubem). Na drugą rozmowę narzeczeni przychodzą do kancelarii przynajmniej na tydzień przed ślubem. Wówczas przedstawiają poświadczenia odbycia przygotowania do małżeństwa oraz ewentualnie zaświadczenie wygłoszenia zapowiedzi bądź też inne brakujące dokumenty.