Ułatwienia dostępu

Parafia

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
adres: 97-500 Strzałków, ul. Reymonta 31
tel. +48 602 888 665
mail: poczta@strzalkowparafia.pl

Dekanat: św. Lamberta w Radomsku

Utworzenie ekspozytury par. św. Lamberta: 24.06.1937 r.

Proboszcz: ks. Mariusz Jędrzejczyk
tel. 602 888 665

Parafia obejmuje miejscowości:
Strzałków, Grzebień, Kamionka, Kolonia Łowicz, Orzechówek, Orzechów, Rozpęd, Wrony.

Dotychczasowi proboszczowie:

ks. Edward Banaszkiewicz (1937-45)
ks. Jan Wacławiak (1945-48)
ks. Aleksander Witczak (1948-59)
ks. Stefan Koral (1959-92)
ks. Wiesław Adam Płomiński (1992-2000)
ks. Maciej Andrzej Klekowski (2000-2008)
ks. Jacek Karol Zieliński (2008-2011)
ks. Zbigniew Berdys (2011-2021) – Ksiądz zmarł w dniu 11 stycznia 2021 roku. Miejsce pochówku cmentarz parafialny w Strzałkowie.
Z parafii pochodzi ks. Stanisław Kostka.

Księża pracujący w parafii:
rezydent ks. Józef Mazur

Odpusty:
Nawiedzenia NMP – 31 maja
św. Barbary – 4 grudnia

Parafię erygował 28.07.1955 r. biskup Zdzisław Goliński wyłączając jej teren z parafii św. Lamberta w Radomsku i w Kobielach Wielkich. Placówka duszpasterska istniała przy kościele w Strzałkowie już w XV w. Ponieważ była bogato uposażona, jej prebendarzami bywali biskupi uboższych diecezji, prałaci, kanonicy kapituły gnieźnieńskiej i krakowskiej.
W XIX stuleciu, po konfiskacie dóbr kościelnych przez władze carskie, miejscowi właściciele do 1863 r. z własnych funduszy utrzymywali tu kapelana. Później kościół w Strzałkowie jako filialny obsługiwali księża z parafii w Radomsku. Dopiero 24.06.1937 r. biskup Teodor Kubina utworzył w Strzałkowie ekspozyturę, wydzielając ją z par. św. Lamberta. Pierwotny kościół drewniany istniał w Strzałkowie zapewne od XV w. Obecny murowany zbudowany został przy końcu XVI w. W 1750 r. dobudowano do kościoła dwie kruchty oraz na miejsce drewnianych stropów zbudowano sklepienie kolebkowo-krzyżowe. W 1938 r. staraniem ks. Edwarda Banaszkiewicza obniżono zakrystię. Kolejni proboszczowie świątynię tę modernizowali. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne w kościele.