Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 9 – 15 VIII 2021r.

Poniedziałek 

7.00 + Wandy Ledwan Od wnuka Marcina z Izą

17.00 + Marka Palarza od rodz. Przybylskich z Radomska

17.30 + Roberta Proszowskiego od Marianny Kowalczyk z rodz. 

 

Wtorek

7.00 + Wandy Ledwan Od wnuków Jakuba i Mateusza z Miłoszem

17.00 + Roberta Proszowskiego od kol. Mariusza Wośko

2. + ks. Zbigniewa w 60 r ur (od ks. Józefa)

17.30 + Marka Palarza od rodz. Krawczyków z Sosnowca

 

Środa 

7.00 + Czesława Kempa od bratowej Janiny

17.00 + Haliny Przerada od męża Jerzego

17.30 + Wandy Ledwan Od sąsiadów Starosteckich

 

Czwartek 

7.00 1. + Haliny Przerada od córki Justyny z mężem i dziećmi

17.00 +. Wandy Ledwan Od syna Krzysztofą z rodz. 

 

Piątek 

7.00 + Krzysztofa Poponia od rodz. Borczyków i Tadeusiaków

17.00 + Wandy Ledwan Od Zbigniewa i Agnieszki Wośko z rodz. 

18.00 W pewnej intencji

 

Sobota

7.00 +  Krzysztofa Błedniaka od Pracowników PKP stacja Gomunice i R-sko

17.00 + Wandy Ledwan  Od rodz. Ziółkowskich z Babczowa

2. Krzysztofa Supińskiego od Darka i Moniki Przybylskich z córkami

 

Niedziela

8.00  + Roberta Proszowskiego w 2 r śm. Od Teresy i Eugeniusza Łęgowików  

9.30  +. Heleny Czesława Janusiak

2. + Wandy Ledwan Od wnuka Pawła z żoną

    1. Za parafian 

O Boże bł. dla Julii Orzechowskiej  w 18 r ur.

15.00 ślub

16.00 + Władysława Dalkiewicza w r śm..