Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 15-21 XI 2021r.

Poniedziałek

7.00 +. Janiny Koniecznej od rodz. Kierlików i Koprów

17.00 + Leona Heleny Ireneusza Bilicz

17.30 + Haliny Przerada od koleżanki Aleksandry Bednarek z rodz.

 

Wtorek

7.00 + Zenona Łobodeckiego od rodz. Nowickich i Walczaków; 

17.00 + Ireneusza Majchrzaka od koleżanek Beaty, Gosi i Agaty

17.30 + Heleny Dębskiej od Barbary Klekowskiej z siostrami

 

Środa 

7.00 + Alicji Piechurowskiej od Emila Borka z rodz

17.00 +. Henryka Olechniejko w 10 r śm.

 

Czwartek 

7.00 +. Marianny Bareła od Tomasza Derwisza z rodz.

17.00 + Barbary Michalskiej w 5  rśm o męża

17.30 + Włodzimierza Piotrowskiego od rodz. Kwaczałów Derwiszów i Rochmińskich

 

Piątek

7.00 +. Janiny Starosteckiej od Stanisława Gawlika z rodz.

17.00 Zbiorowa.

 

Sobota

7.00 + Heleny Kaczmarek od Elżbiety i Marka Olczyków z rodz.

17.00 + Zenony Ryczyńskiej od wiesława Kulisia z rodz. 

2. + Julii Sękowskiej od Anny i Mariusza i Julii Kipigroch

17.30 + Leona Wolskiego

18.00 W pewnej intencji

 

Niedziela

8.00  + Teresy Eugeniusza Andrzeja Malinowskich zm z rodz. Janczewskich

9.30 + Bronisławy Kałuża 10 r śm, Jana Kałuża w 37 r śm. Marii Dębskiej w 9 r śm – od córki Bogusławy z rodz. 

    1. Za parafian

16.00 o trzeźwość