Ułatwienia dostępu

Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia Wrzesień 2023

+ Tomasza Strękowskiego od ucz pogrzebu

+ Mirosława Ozimińskiego od ucz pogrzebu

+ Roberta Wilka od ucz pogrzebu

+ Beaty Pawlikowskiej od rodz. Pluteckich

+ Haliny Bilicz Od Katarzyny i Marka Koper z rodz. 

+ Karola Majchrzaka Od chrzestnego Mariana z rodz.

+ Barbary Dominiak od rodz. Piechorowskich

+ Anny Skrzypczak od Arkadiusza Ozimińskiego i Jadwigi Kowalczyk

+ Jana Hofmana od sąsiadów Majchrzak Derwisz Ulaszewska

+ ks. Józefa Mazura od mieszkańców ul. Reymonta

+ Marianny Półrola od zakł. Pogrzebowaego Sonata

+ Olgi Starosteckiej od Barbary Kazimierza Skalik

+ Marii Banaszkiewicz od Gładyszów i Supińskich z rodzinami

+ Stanisława Woźniaka od sąsiadów Rudek, Sobolewscy Nowicka

+ Marka Woźnickiego od rodz. Kanafów i Piechurowskich

+ Stanisława Nowickiego od rodz. Kubik i Adamus

+ Zenony Zimek od chrześniaka Kazimierza Nowickiego

+ Teodora Starosteckiego od KŻR św. Barabary

+ Marka Borka od Bogusława Sękowskiego ze Świętochłwoic

+ Wiesławy Proszowoskiej od bratowej Marianny Tybel

+ Wiesława Nowaka od rodz. Nowak

+ Janiny Szyler od wnuczka Rafała zrodz. 

+ Adama Wlazłowskiego od Mariana Brackiego z rodz. 

+ Zdzisława Romanowicza od rodz. Olejnikowskich

+ Bożeny Detka od Wojciecha Małgorazty Makowskich

+ Jóżefa Krysiaka od sąsiadów z ul Kochanowksiego: Gryglewskich, Szymkiewicz, Jaguś, Wilk, Brackich

+ Mariana Makowskiego Aurelii Ozga od Czesławy Woźnickiej

+ Apolonii Molik od chrześniak aPiotra Olczyka

+ Mariusza Klekowskiego do Bogdana Więckowskiego i Marii Brackiej

+ Grażynę Wiesława Nowickich Stefana Annę Kaczmarek, Jadwigę Basińską Jerzego Wieczorek

+ Kazimierza Łobodeckiego Od rodz. Makowskich

+ Janiny Wierzba Od Eweliny Pawła Kalecińskivch z rodz.

+ Janiny Pawlikowskiej Od Ireny Pawlikowskiej z rodz.

+ Heleny Nowakowskiej Od rodz. Łęgowików z Sosnowca

+ Zbigniewa Starosteckiego Od Elżbiety Brackiej z rodz.

+ Romana Lisowskiego Od zakł pog Niebo

+ Teresy Adameckiej Od prac foirmy Rad Stol

+ Mirosława Dłubakowskiego Od Arkadiusza Kowalskiego

+ Wacława Więcek Od Janusza Popoń z rodz.  

+ Marianny Kaczmarek Od Joanny Adaszek

+ Heleny Zawadzkiej Od koleżanki Zdzisławy Nowak

+ Jerzego Nowakowskiego Od Doroty Zbigniewa Zebala

+ Grażyny Karbownik od rodz. Stefaniaków

+ Piotra Hofmana od rodz. Wochów z Wierzbicy

+ Genowefy Guziak od Ireneusza Małgorzaty Starosteckich z rodz.

+ Daniela Ozimka od rodz. Poteralskich

+ Jadwigi Bareła od Przemysława Woźnickiego 

+ Jerzego Przerada od rodz. Porzeżyńkich

+ Włodzimierza Ambrozika od rodz. Rydzów i Szarlejów