Ułatwienia dostępu

Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia grudzień 2023

+ Grażyny Lasoń od ucz pogrzebu

+ Kazimiery Nowickiej od ucz pogrzebu

+ Krzysztofa Karnickiego od ucz pogrzebu

+ Anny Skrzypcak od Małgorzaty Woźnickiej

+ Barbary Dominiak od Marianny Tybel z rdz.

+ Jana Hofmana od koleżanek i kolegów z pracy córki Renaty i syna Stanisława

+ ks. Józefa Mazura od mieszkańców ul. Ks. Korala

+ Marianny Półrola od sąsiadów bliższych i dalszych

+ Olgi Starosteckiej od rodz. Olczyków z R-ska

+ Genowefy Guziak od rodz. Ledwanów i Tyczyńskich

+ Stanisława Woźniaka od rodz. Adaszek

+ Marka Woźnickiego od koleżanek ze SP Teresy Moniki Zuzanny i Gabrieli

+ Wiesławy Proszowskiej od chrześniaka Arka z rodz.

+ Józefa Krysiaka od sąsiadów Sobieraj

+ Stanislawy Kubicz od wnuka Pawła z rodz.

+ Karola Krawczyka od Agnieszki z rodz.

+ Wiesława Hofamana od chrześnicy Moniki z rodz.

+ Czesławy Famulskiej od Jadwigi Jarockiej i rodz. Pawlikowskich

+ Małgorzaty Janak od rodz. Gustalików

+ Haliny Wlaźlak od rodz. Frączyk i Chytów

+ Jana Gryglewskiego

+ Mirosława Łuczaka od Zarządu i pracowników firmy Korner

+ Karola Majchrzaka Od syna Damiana z rodz.

+ Stanisława Nowickiego Od rodz. Krysiak

+ Grażyny Jaguś Od Janusza Skrzypczak, rodz. Oscik i Rożniata

+Piotra Hofmana od członków dyskusyjnego klubu książki w Bibliotece w Strzałkowie

+ Grażyny Karbownik od Jerzego Karbownika z rodz.

+ Jerzego Przerada od teściów Kotlińskich

+ Mirosława Dłubakowskiego Od brata Zbyszka

+ Jadwigi Bareła od Gustawa z rodz.

+ Beaty Pawlikowskiej Od mieszkańców Krasickiego

+ Mirosława Ozimińskiego Od Marzeny Jedrzejczyk

+ Roberta Wilka Od rodz. Makuchów i chrześnicy Karoliny

+ Włodzimierza Ambrozika Od rodz. Rydzów i Szarlejów

+ Zdzisława Nowaka Od koleżanek córki Renaty z przedszkola nr 1 w r-sku

+ Tomasza Strękowskiego Od Teresy z rodz.

+ Daniela Ozimka Od Małgorzaty Klaudii Przybylskich