Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia wrzesień 2022

+ Andrzeja Musiał od ucz pogrzebu

+ Bogusława Gawlika od ucz pogrzebu

+ Marianny Półrola od ucz pogrzebu

+ Marka Mekler od ucz pogrzebu

+ Stanisława Woźniaka od ucz pogrzebu

+ Krystyny Dziadkiewicz od KŻR św. Barbary

+ Zofii Hofman od Teresy Stanisława Jaguś

+ Stanisława Nowickiego od rodz. Kornackich

+ Jerzego Przerada od sąsiadów Nowaków i Wilczek

+ Marianny Bartnik od rodz. Adaszek

+ Ireneusza Majchrzaka od rodz. Stępniów i Skibińskich

+ Ewy Pudło od rodz. Gabryś z Marią Derwisz

+ Tekli Gaworskiej od rodz. Nagaduś

+ Józefa Wilka od Roberta Grębowicza

+ Zenona Starosteckiego od rodz. Łazików

+ Stanisława Żydczyka od Marzeny Wiercińskiej z rodz. 

+ Marii Kręt od chrześniaka Wiesława Pawlikowskiego z rodz. 

+ Marii Tyl od rodz. Ziętara 

+ Mariana Jedrzejczyk – od Marzeny Jędrzejczyk z rodz. 

+ Doroty Krogulec od Moniki Studniarek z rodz. 

+ Eugeniusza Kowalika Od Agnieszki Eberman z rodz

+ Sławiana Dawid Od Haliny wlaźlak z rodz.

+ Agaty Zdzierak Mirosława i Krystyny Kruszyńskich

+ Józefa Woźnickiego Od Jana i Doroty Tyczyńskich i rodz. Bednarków

+ Genowefu Woźnickiej Olka i Doroty Jędrzejczyk z dziećmi

+ Stanisława Hofmana od rodz. Zdzieraków

+ Zdzisława Nowickiego od rodz. Nowickich i Derwiszów

+ Jadwigi Nowickiej Od rodz. Proszowskich i Strzelczyków

+ Wandy Ledwan Od Ewy Łazar z rodz

+ Jana Stacherczyka Od sąsiada raka z rodz.

+ Tadeusza Wlaźlaka Od rodz. Ledwanów i Tyczyńskich

+ Janiny Wolskiej Od Bożeny z rodz.

+ Zofii Tybel Od rodz. Bożków

+ Józefa Błaszczyka Od rodz. Brackich, Kłodosów i Piszczałów

+ Jerzego Kimel Od Anny Kowalik, rodz. Rokickich, Zuzanny Klekowskiej Bożeny Gunia i rodz. Jaros

+ Zofii Nowickiej Od rodz. Dębskich i

+ Wiesława Nowaka Od Jolanty i Romana Nowaków

+ Czesława Woźnickiego Od rodz. Prajsów

+ Czesława Hofmana Od Teresy Stefana Dłubaków

+ Janiny Szyler od sąsiadów z bloku 12 przy 11 listopada

+ Marii Plucińskiej Od Małgorzaty Pawła Michała Kowalczyków

+ Magdaleny Antczak Od Jolanty Gliźniewicz z rodz. I rodz Ulaszewskich

+ Barbary Dominiak Od rodz. Lewandowskich i Grzegorza Jędrzejczyka

+ Romany Szwaja Od Lucyny Cieślik

+ Bożeny Karwickiej Od rodz. Szczęsnych

+ Krystyny Gawlik Od Teresy Dynus z rodz i Haliny Skórka z rodz

+ Haliny Bilicz Od brata Józefa z rodz.

+ Szymona Gryglewskiego Od koleżanek i kolegów ze SP taty Andrzeja

+ Haliny Karnickiej Od Romana z Marią

+ Jana Klekowskiego Od Haliny Tadeusza Olejnikowskich

+ Jana Kawka Od sąsiadów Nowaków

+ Karola Majchrzaka od mamy

+ Zenony Zimek Od Mariana jaguś

+ Tomasza Kowalczyka Marii Lucjana Kornackich

+ Witolda Galwiaczka Od Barbary Kucharskiej i Waldemara Dymeckiego

+ Jana Pokora Od Mirka i Jacka Tatara z rodz.

+ Krystyny Wlaźlak Od KŻR św. Barbary

+ Zofii Hofman od chrześnicy Teresy Szymańskiej z rodz 

+ Stanisława Nowickiego od Jacka Senkowskiego 

+ Mariann Bartnik od Feli Hofman z dziećmi

+ Jerzego Wieczorka , Jadwigę Basińską 

+ Janinę Bronisława Pierwoch, Mariana Pluteckiego, Bronisławe Belicką, Apolonię Tomaszewską