Ułatwienia dostępu

Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia VII 2024r.

+ Dominiki Pierwoch od ucz pogrzebu

+ Haliny Rozpedek od ucz pogrzebu

+ Stanisławy Pigoń od ucz pogrzebu

+ Jadwigi Wieczorek od ucz pogrzebu

+ Alicji Skawskiej od Józefa Wiesława Ledwan Anny Piotra Tyczyńskich

+ Mieczysława Zwierzyńskieo od rodz. Janusiak

+ Krzysztofa Wiche od rodz. Kowalczyków

+ Jerzego Przerada od rodz. Lis

+ Teresy Dawid od sąsiadów Krawczyków

+ Marii gaik od rodz. Gaików z Biestrzykowa

+ Kazimiery Nowickiej od Wioli Góreckiej z synem

+ Jana Nowickiego od rodz. Dłubakowskich i rodz. Fr aczyk

+ Piotra Hofman od Agaty Michała i Danusi

+ Grazyny Lasoń od rodxz. Sekowskich z R-ska

+ Tomasza Strękowskiego od prac. Firm Krysiak

+ Haliny Wlaźlak od sąsiadki Danuty Szwaja

+ Beaty Pawlikowskiej od rodz. Wójcik i Dębskich

+ Aleksandra Jędrzejczyka od siostry Elżbiety z rodz.

+ Jadwigi Niemirskiej od Roberta z rodz.

+ Zdzisława Podlejskiego od Piotra i Krzysztofa Podlejskich

+ Marii Skalksiej od Zofii Zbigniewa Polcyn z rodz.

+ Marii Gręda od Elżbiety Proszowskiej

+ Janiny Wieczorek od rodz. Kozerów

+ Marianny Jankowksiej od Anety i Eweliny z rodz.

+ Ireny Szymankiewicz od rodz. Walaszczyk

+ Teofila Stamnisławy Szydziak

+ Haliny Lipniak od rodz. Stępniów i Sroków

+ Haliny Rozpędek od ucz pogrzebu

+ Czesława (imieniny) Sikory Marianny Władysława Bartodziej  – od córki Lucyny

+ Mirosława Jabłońskiego od rodz. Tadeusiak Broniszewskich i Śliwińskich

+ Marioli Desk a

+ Czesława Łobody  od żony i dzieci  zrodz.

+ Karola Majchrzaka Od koleżanek i kolegów  ze zmiany B i koleżanek Ani ze zmiany A z pracy siostry Małgorzaty

+ Roberta Wilka Od rodz. Sosinskich

+ Daniela Ozimka Od kol. Z pracy Mateusza

+ Barbary Nagaduś od koleżanki Haliny z mężem

+ Janusza Tomskiego od Marleny Brzeźniak z rodzicami

+ Zbigniewa Wolskiego od rodz. Tomczyków

+ Alicji Terka od emerytowanych nauczycielek ze SP w Strzałkowie: Stanisławy Młynarczyk, Wandy Gawron, Marii Tybel, Eugenii Pawilkowskiej , Stanisławy Pigoń, Aleksandry Nowak;

+ Krystyny Cichońskiej od koleżanek synowej Beaty

+ Cecylii Sambor od Małgorzaty Roberta Górków

+ Zdzisława Barcińskiego od rodz. Urbańskich i Szałowskich

+ Janiny Piszczała od Joli Pawła Sobieraj z rodz.

+ Zdzisława Michalksiego od syna Damiana z rodz.

+ Teresy Braszczyńskiej od rodz. Radkowskich

+ Romana Dłubakod rodz. Stępniów

+ Ireny Gniatkowskiej od Lecha Moniki Nowickich

+ Zdzisława Młynka od Małgoarzty Radziejewskiej  z rodz.

+ Anny Cudak od rodz. Pacaków