Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia V 2022

+ Mariannę Bartnik od ucz. pogrzebu

+ Jana Pokorę od ucz. Pogrzebu

+ Zofii Hofman od ucz Pogrzebu

+ Czesława Woźnickiego w 1 r śm, Julianny Antoniego Woźnickich – od Czesławy Woźnickiej z rodz. 

+ Tadeusza Guzik Romana Zofii Pisarek

+ Ignacego Martę Kaczmarek

+ Zygmunta Plutę z racji im.; Jana Majewskiego

+ Jana Pawlika od rodz. Sitarzów

+ Tekli Gaworskiej od rodz. Dudków 

+ Piotra Jaskorzyńskiego od Eugeniusza i Mariana Lichotów

+ Bożeny Mekler od rodz. Z Krakowa

+ Edwarda Kiejnicha od sąsiadów Poponiów

+ Ireneusza Majchrzaka od Emilii Majchrzak z dziećmi

+ Tadeusza Małka od Pawła z rodz. 

+ Teodozji Mariana Rak, Kazimiery Cieleckiej, Mariana Antoniego Włodzimierza Błędniak

+ Janiny Starosteckiej od chrześnicy Mirki z rodz. 

+ Teodora Strosteckiego od sąsiadów z ul. Ks. Korala

+ Romany Szwaja od Teodora Starosteckiego

+ Małgorzaty Ciesielskiej od Grażyny Żak z rodz. 

+ Małgorzaty Ciesielskiej od Małgorzaty Jerzego Więcek z rodz.

+ Danuty Gryglewskiej od siostry Genowefy

+ Aliny Mineckiej od rodz. Adameckich

+ Teresy Roksela od Jacka Tatara z rodz. 

+ Jerzego Żmudzińskiego od syna Artura z rodz. 

+ Barbary Bilicz od syna Pawła i córki Anny w 1 r śm

+ Ireny Głuchowskiej od wnuczki

+ Ewy Pudło od męża Grzegorza

+ Mieczysława Broniszewskiego od Mieczysława Nagaduś z rodz. 

+ Jadwigi Dobielskiej od Marii Brackiej i Bogdana Więckowskiego

+ Tadeusza Filipiaka od córki Moniki z rodz. 

+ Jerzego Bogacza z racji im

+ Józefa Jaguścika od Zdzisławy Broniszewskiej z dziećmi

+ Heleny Dębskiej od rodz. Kozakiewiczów

+ Agaty Zdzierak od dyr. I pracowników Agamed

+ Alicji Słowińskiej od rodz. Stawińskich

+ Danuty Młyńczak od Róży Jana Konsztadt

+ Stanisława Hofmana od Marianny Pioruńskiej z synem

+ Danieli Piechowskiej od pracowników CEFARM

+ Wandy Ledwan Od kolegów i koleżanek z magazynu firmy PAKON

+ Ireny Błasiak Od sąsiadów z ul. Reymonta

+ Alicji Nowickiej Od wychowanków Barbary i Waldka Bartodziej

+ Jana Stacherczyka Od firmy AKKS i MT

+ Janiny Wolskiej Od Kazimierza i Jolanty Dziadkiewicz

+ Stanisława Żydczyka Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w R-sku

+ Czesława Woźnickiego Od Zakł. Pogrzebowego Lilia z Nowej Brzeźnicy

+ Czesława Hofmana Od siostrzenicy Katarzyny Sobieraj z rodz

+ Józefa Wilka Od Waldemara Bartodziej

+ Jerzego Misiejczuk Od mamy

+ Magdaleny Franciszka Antczak Od koleżanek Oli i Eli  z rodz. i Marzanny Jędrzejczyk z rodz

+ Bożeny Wojtowicz Od koleżanek i kolegów z Aquila i VPK

+ Barbary Dominiak od mieszkańców ul. Krasickiego

+ Sebastiana Makowskiego Od sąsiadów Jasińskich, Radczyców, Romanków, Tomczyków Zemłów, Pani Rak, Ślęzakiewicz i Pana Błędniaka

+ Bożeny Karwickiej Od koleżanek i kolegów z Firmy Krysiak

+ Haliny Bilicz Od Karola Bareły z rodz

+ Haliny Karnickiej od rodz. Dawidów

+ Jana Klekowskiego Od rodz. Purgałów

+ Jana Majewskiego 

+ Czesława Cykowskiego od chrześniaka Tadeusza z rodz. 

+ Alicji Piechurowskiej

+ Bożeny Pęczkowskiej od Anny Kubicz z rodz. 

+ Henryka Brackiego od żony z dziećmi

+ Jana Pokora od sąsiadów Zwierzyńskich i Krak

+ Mirosława Malinowskiego od Ewy Kowalskiej, Małgorzaty Berlińskiej  z rodz. 

+ Michaliny Gralak od sąsiadów syna Leszka p. Purgałów, p. Jarockiej

+ Michała Borutę od rodz. Makowskich z Radomska

+ Michała Baorutę od rodz. Szarek

+ Czesława Łobodę w 4 r śm. Od żony