Msza święta zbiorowa

Msza św. do Bożego Miłosierdzia XI 2022

+ Daniela Krzciuk od rodz. Nowickich

+ Danuty Zdzisława Flasza

+ Leona Wolksiego w r śm

+ Mirosława Szymańskiego od żony synów i wnukow

+ Genowefy Jana Noculak

+ Romany Szwaja od rodz. Skrzypczaków

+ Danuty Grzywacz od siostry Zofii z rodz. 

+ Teresy Teofila Pieścików

+ Jana Piechowicza od Grażyny Ryszarda Piescik 

+ Mirosława Burza od chrzestnej Jadwigi z synem

+ Heleny Mieczysława Woźnickich

+ Janiny Aleskego Kołodziejczyk Tomasza Kowalczyka

+ Zdzisławy Flasza od Grażyny Władysława Flasza

+ Wiesławy Kujawiak od teściowej z rodz. 

+ Mateusza Wieczorek

+ Jana Marianny  Pokora od rodz. Adaszek

+ Barbary Dominiak od rodz. Łataczów

+ Ewy Pudlo od rodz. Piszczałów

+ Tekli Gaworskiej od Jadwigi z rodz. 

+ Józefa Wilk od rodz. Kozerów z dzięcmi

+ Zenona Starosteckiego od rodz. Olczyków z R-ska

+ Stanisława Żydczyka od rodz. Wróblewskich

+ Marii Tyl od rodz. Grzesików

+ Wandy Andrzejczyk od rodz. Starosteckich i Zawadzkich

+ Roberta Kuty od rodz. Nowickich

 + Sylwi Kaczmarek od Małgorzaty Romanek z rodz. 

+ Andrzeja Musiała od rodz. Suroszów, Woxnickich Marczyków

+ Grzegorza Poradę od teściowej Zofii z rodz. 

+ Alicji Kraczwyk od rodz. Oscik i Skrzypczak

+ Stanisława Hofmana od Barbary Wiesława Nowak

+ Wandy Ledwan od Zofii Stanisława Slowińskich

+ Eugeniusza Kowalika od siostry Leokadii z dziecmi

+ Zbigniewa Nowickiego od ucz pogrzebu

+ Genowefy Woxnickiej od Kasi Roberta Ciszewskich

 + Józefa Woźnickiego od 

+ Jadwigi Nowickiej od rodz. Gniłków i Miechowskich

 + Czesława Hofmana od Anny Cudak z rodz .

+ Romana Zofię Zenone danielę Pisarek, Zdzisława Eleonorę Romana Oleśkiewicz

+ Magdaleny Antczak od Barbary Kozłowskiej

+ Haliny Bilicz Od rodz. Basinskich

+ Szymona Gryglewskiego Od kolegi Mateusza z rodzicami

+ Karola Majchrzaka Od bratowej Ewy z rodz

+ Zenony Zimek Od siostry Janiny Nowakowskiej z synem

+ Tomasza Kowalczyka Od Bogumiły z rodz

+ Krystyny Wlaźlak Od KŻR św. Barabry

+ Bogusława Gawlika Od sąsiada Rozpędek  z rodz

+ Elżbiety Rudek Plebańczyk Od Jana Lewackiego z małżonką

+ Marka Mekler Od firmy ERA bruk

+ Marianny Bartnik Od KŻR św Anny

+ Janusza Lisowskiego Od Anny Edwara Pawlikowskich

+ Marcina Lisowskiego Od rodz. Węgrzyńskich

+ Zofii Hofman Od kolegów i koleżanek z pracy syna Stanisława

+ Stanisława Nowickiego Od rodz Pokorów ze Strzałkowa

+ Marka Woźnickiego Od sąsiadów Wolańskich

+ Krystyny Wlaźlak Od rodz. Smolarków

+ Marianny Półrola Od chrześniak Karola, bratowej Aliny, i Dorotki

+ Stanisława Woźniaka Od rodz. Strzelczyków

+ Grażyny Karbownik od kol. Z KGW Strzałków

+ Jerzego Przerada od sąsiadów Sobalów

+ Anny Skrzypczak od sąsiadow Rokickich Jarosów i Anny Kowalik

+ Stanisława Dudka od ucz pogrzebu