Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 18 – 24 X 2021r.

Poniedziałek

7.00 +. Czesława Mempy od rodz. Błędniaków

17.00 + Stanisława Hofmana od wnuka Błażeja, + Wiesława Barbary Nowak od Jana Cichońskiego z rodz. 

17.30 + Sławomira Woźnickiego od rodz. Olejnikowskich i Skrzypczyków

 

Wtorek

7.00 + Jadwigi Jaguś od Małgorzaty i Pawła i Michała Kowalczyków

17.00 O Boże bł. dla Wioletty i Radosława Wieczorek w 25 r ślubu

17.30 +. Haliny Przerada w 2 r śm. Od córki Justyny  zrodz. 

 

Środa 

7.00 + Jadwigi Jaguś od Katarzyny i Tomasza Ślęzakiewiczów

17.00 + Haliny Przerada od Barbary i Mariusza Rybak 

2. + Janiny Koniecznej od sąsiadów bliższych i dalszych z ul. Ks. Korala

17.30 + Kazimierza Wodzickiego od chrześnicy Doroty Ślęzak z mężem Robertem

 

Czwartek 

7.00 +. Heleny Kaczmarek od Janusza Tomskiego

17.00 + Janiny Koniecznej od Kółka Różańcowego św. Weroniki

 

Piątek 

7.00 + Kazimierza Wodzickiego od wnuczki Paulinki 

17.00 O Boże bł. dla Klaudii Hałaszczyk w 18 r ur

 

Sobota

7.00  

17.00 +  Wiesława Barbary Nowak od rodz. Zdzieraków i Szarlejów  + Stanisława Hofmana od sąsiadów Adameckich

 2. + Julii Sękowskiej od wujka Fabiana i cioci Ewy 

17.30 + Sławomira Woźnickiego od Edmundy z rodz.

 

Niedziela

8.00  + Bernarda Purgała, Albiny Marianny Krzysztofa Stefana Purgał

9.30 + Anny Antoniego Ireneusza Popiołek Adama Stefani Sobocińskich

    1. Za parafian  

16.00 + Wiesława Barbary Nowak od chrześniaka Andrzeja i Krystyny Cichońskiej + Stanisława Hofmana od Jolanty Kozieł z mężem