Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 13-19 IX 2021r.

Poniedziałek

7.00 + Ryszarda Świercza od rodz. Cykowskich z Cz-wy Greg

17.00 + Tadeusza Wlaźlaka od syna

17.30 + Agaty Zdzierak w 1 r śm – od Dyrekcji, pracowników obsługi i administracji PSP w Orzechówku;

 

Wtorek

7.00 + Heleny Kaczmarek od Haliny Ślęzakiewicz z rodz.

17.00 + Krzysztofa Supińskiego od teściów z rodz. 

2. + Ryszarda Świercza od rodz.Stępniów i Nadolnych Greg

17.30 + Janiny Starosteckiej od córki Krystyny z mężem

 

Środa 

7.00 + Janiny Starosteckiej od sąsiadki Gryglewskiej z rodz

17.00 + Jana Starczewskiego od brata Andrzeja

+ Ryszarda Świercza Greg

17.30 + Jerzego Kimel od mamy

 

Czwartek 

7.00 +. Zdzisławy Ślęzakowskiej od najbliższych sąsiadów

17.00 + Jana Starczewskiego od rodz. Kołków 

2. + Ryszrada Świercza Greg

17.30 + Łucji Oziminskiej od rodz. Roczków

 

Piątek 

7.00 + Ryszarda Świercza Greg

17.00 Zbiorowa 

 

Sobota

7.00 +  Marianny Bareła od Piotra Jagusia z rodz

17.00 + Wiesława Barbary Nowak – od brata Zdzisława z żoną, Stanisława Hofmana od Haliny i Piotra Jagusiów  

2.  + Ryszarda Świercza Greg

17.30 + Jadwigi Więckowskiej od męża Bogdana

 

Niedziela

8.00  + Wacława w 1 r śm Heleny Jaguś

9.30  +.Janiny Leona Wolskich Stanisławy Wacława  Łatacz 

2. + Ryszarda Świercza Greg

    1. Za parafian 

O Boże bł. dla p. Krystyny – potrzebne łaski, dar zdrowia

16.00 O trzeźwość