Ułatwienia dostępu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Msza Święta rozpocznie się o godzinie 9.30, po której wyruszymy w uroczystej procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy ulicami naszej parafii. Wspólnie, w duchu modlitwy i wdzięczności, uczcimy obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających świąt w kalendarzu liturgicznym. To czas, kiedy możemy publicznie wyrazić naszą wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie.
Ta uroczystość ma głębokie znaczenie duchowe i liturgiczne. Podczas Mszy Świętej wspominamy ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus oddaje siebie samego pod postaciami chleba i wina. Po Mszy wyruszamy w procesji eucharystycznej, niosąc Najświętszy Sakrament przez ulice naszej parafii. Jest to moment, kiedy Chrystus wychodzi do nas, a my idziemy z Nim, modląc się i śpiewając hymny na Jego cześć.
Procesja Bożego Ciała jest nie tylko manifestacją naszej wiary, ale także okazją do zjednoczenia się jako wspólnota parafialna.