Ułatwienia dostępu

Msza zbiorowa 8 X 2021

Zbiorowa XI

+ Bożeny Wojtowicz Od ucz pogrzebu: 

+ Jerzego Misiejczuka Od ucz pogrzebu: 

 + Jadwigi Jaguś od Rozalii z rodz

+ Sławomira Tasarza od Eweliny i Tomasza Pawlikowskich z dziećmi

+ Zofii Brackiej od Ireny Cieślik z dziećmi

+ Stanisława Hofmana od wnuka Miłosza

+ Wiesława Barbary Nowak od rodz. Ambrozików

+ Jerzego Kimel od Anny Łukasza Stacherczyków

+ Czesława Hofmana od Jolanty Bartnik

+ Haliny Przerada od chrześnicy chrześnicy Anny. 

+ Jadwigi Władysława Pioruńskich, Piotra Stanisława Ruszel, Jadwigi Stawiarskiej, Czesława Konsztad

+ teresy Świercz od bratowej z Orzechowa

+ Witolda Tybel w 4 r śm, Ireneusza Majchrzaka, Adama Stanisławę Nowickich

+ Janinę Aleksego Kołodziejczyk, Seweryna Andrzeja Plucińskich

+ Edytę Różańską 33 r śm. Od siostry Karoliny

+ Ireneusza Majchrzaka od Zbyszka Klimczyka z żoną z Gomunic

+ Wandy Ledwan Od Jolanty Bartnik z rodz

+ Heleny Kempa Od sąsiadów Rokickich i Anny Kowalik

+ Janiny Wolskiej Od Teresy Orzińskiej

+ Barbary Bilicz Od Wiesława Adama Elżbiety Tarnowskich, Gabrieli Powązka z rodz

+ Zofii Tybel Od Wiesławy Proszowskiej

+ Józefa Błaszczyka Od Renaty Wieczorel z rodz.

+ Józefa Woźnickiego Od Olka Jedrzejczyka

+ Krystyny Nowickiej Od rodz. Nowickich i Derwiszów

+ Jerzego Kimel Od rodz. Tymińskich z Kietlina

+ Zofii Nowickiej Od Janusza Tomskiego z rodz.

+ Wiesław Nowak Od Janusza Hofmana  z żoną

+ Czesława Woźnickiego Od rodz. Ciesielskich

+ Haliny Kaczmarek Od rodz. Sobocińskich

+ Czesława Hofmana Od rodz. Michalskich i Rybusów

+ Józefa Wilka Od Renaty Wieczorek