Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 2-8 VIII 2021r.

Poniedziałek 

17.00 + Wandy Ledwan Od córki Anny z mężem i dziećmi 

 

Wtorek

17.00 + Wandy ledwan Od Elżbiety i Henryka Piechorowskich

 

Środa 

17.00 + Marka Palarza od rodz. Skupińskich

17.30 + Roberta Proszowskiego od rodz. Koperów i Jabłeckich

18.00 + Wandy Ledwan Od wnuka Marcina z Izą

 

Czwartek 

7.00 1. + Wandy Ledwan Od wnuka Rafała

17.00 +. Roberta Proszowskiego od rodz. Rozpędków z Orzechówka

2. Marka Palarza od szwagierki Marii z wnukiem

 

Piątek 

7.00 + Jana Starczewskiego od rodz. Szewczyków

17.00 + Wandy Ledwan od Od rodz. Stępniów i Sroków

 

Sobota

7.00 +  Jana Starczewskiego od szwagra kazimierza z żoną Urszulą

12.00 chrzest Jakub 

14.00 chrzest Dawid

18.00 + Wandy Ledwan  Od rodz. Pluteckich i Woźniaków

 

Niedziela

8.00  + Stanisława Danieli Gładysz 

9.30  +. Marii Zofii Jana Wiktorii Danuty Piotra Marii Feliksa Eugeniusza Pokora, Walerii Piotra Kaszuwara

    1. Za parafian   

16.00 + Wandy Ledwan Od Od chrześnicy Marii Strzelczyk