Ułatwienia dostępu

Dotacja na przygotowanie dokumentacji dotyczącej renowacji fresków.

Nasza parafia otrzymała dotację na przygotowanie dokumentacji dotyczacej renowacji fresków w kościele.

Umowa została podpisana, czekamy na rozpoczęcie prac.

Dotacja z funduszy Marszałka województwa łódzkiego.