Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia parafialne 17 VII 2022 r.

  1. XVI Niedziela Zwykła – dziękuję za Waszą obecność, modlitwę i świadectwo wiary.
  2. Trwają wakacje – w środę zakończył się turnus kolonijny w Zakopanem – dziękuje dzieciom i młodzieży za udział – rodzicom za zaufanie;
  3. Cegiełki na instalację ogrzewania podłogowego; dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy włączają się w to dzieło.
  4. Ze względów niezależnych nasze prace przy posadzce zostały przesunięte na początek sierpnia – decyzją WUOZ musimy wykonać badania związane z warstwami pod posadzką, stąd przesunięcie; w tym tygodniu powoli rozpoczną się natomiast działania związane z renowacją transeptów – początek prac przy naszych freskach. W minionym tygodniu podpisana została umowa z UM w Łodzi na dofinasowanie tych prac;
  5. Dziękuje za posprzątanie kościoła – mieszkańcom ul. Korala za tydzień mieszkańcy ul. Ks. Korala;
  6. Tygodnik katolicki Niedziela;
  7. W minionym tygodniu zmarł:
  8. Za wszystkie wyrazy życzliwości, dobra uśmiechu bardzo dziękuję i życzę błogosławionego tygodnia;