Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia parafialne 11 VII 2021 r.

  1. XV Niedziela Zwykła, dziękuję za obecność modlitwę i świadectwo wiary; 
  2. W minionym tygodniu otrzymałem informację od Konserwatora Zabytków, o wyrażeniu zgody na wykonanie ogrzewania naszego kościoła; w grę wchodzi instalacja fotowoltaiczna na budynku parafialnym, pompa ciepła i klimakonwektory w kościele; inwestycja potężna całość około 120 tys. Zł; 
  3. Czekam również na szczegóły dotyczące projektu renowacji fresków;
  4. Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom Grzebienia za tydzień proszę o przygotowanie świątyni mieszkańców domów przy cmentarzu ul. Reymonta; 
  5. W minionym tygodniu przeprowadzona została zbiórka do puszek na rzecz Mateusza Czapli; w naszej wspólnocie zebrano 5000 zł; gdyby ktokolwiek miał życzenie wesprzeć ten cel, to jest wystawiona puszka na stoliku przy ambonie. (na marginesie powiem, że udało się zebrać już ponad milion zł);
  6. Zapowiedzi Mateusz Habieda, Magdalena Olejnikowska zap. I; 
  7. W minionym tygodniu zmarł: Stanisław Żydczyk;
  8. Wpłynęła ofiara na kościół z ul. Krasickiego 500 zł;
  9. Tygodnik katolicki Niedziela
  10. Za wszystkie wyrazy życzliwości, dobra uśmiechu bardzo dziękuję i życzę błogosławionego tygodnia;