Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 28 VI – 4 VII 2021r.

Poniedziałek
17.00 + Julia Sękowska od rodz. Kubickich

Wtorek
17.00 + Jana Bartodziej od rodz. Radziejewskich

Środa
17.00 + Jana Bartodziej od od Pełków z rodz.

Czwartek
7.00 + ks. Zbigniewa Od rodz. Młynarczyków i Stangreciaków greg 1

Piątek
7.00 + ks. Zbigniewa od Teresy i Piotra Braszczyńskich greg 2
17.00 + Jana Janiny Grzesik od córki z dziećmi

Sobota
13.00 Chrzest Lena Ciupińska
17.00 + ks. Zbigniewa od Lucyny Piotra Braszczyńskich z dziećmi greg 3

Niedziela
8.00 + Zdzisławy Tadeusza Józefa Władysławy Jana Wincentego Kipigrochów Florentyny Władysława Pasaka
9.30 + Ireneusza Majchrzaka od chrześniaka Pawła
11.30
Za parafian
Chrzest Dawid Majchrzak
16.00 + ks. Zbigniewa od Małgorzaty, Pawła Michała Kowalczyków greg 4