Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 19-26 XII 2022r.

Poniedziałek 

7.00 + Zofii Nowickiej od Henryka Gaik z rodz. 

 

Wtorek

7.00 + Zofii Nowickiej od wnuka Michała z rodz. 

17.00 + Bożeny Karwickiej o drodz. Krysiaków  

17.30 + Andrzeja Musiała od brata Marka

 

Środa 

7.00 + Zofii Nowickiej od chrześnicy Anny z rodz. 

17.00 + Grzegorza Oracz od Sebastiana Szymańskiego z dziećmi 

17.30 + Marii Plucińskiej Od Teresy Piotra Braszczyńskich

 

Czwartek

7.00 + Zofii Nowickiej od Andrzeja Marzeny Kaczmarek z rodz. 

17.00 + Marii Bartnik od Dominiki Bogacz  

 

Piątek 

7.00 + Zofii Nowickiej od synowej Jadwigi z Danielem

17.00 + Magdaleny Franciszka Antczak Od rodziców

17.30 + Janiny Szyler Od syna Ryszarda z żoną

 

Sobota 

7.00 + Roberta Proszowskiego 

22.00 Pasterka w intencji Parafian

 

Niedziela 

8.00 + Haliny Kaczmarek Od córki Anny z mężem

9.30 + Cecylii Widawskiej w 2 r śm – od syna Krzysztofa z rodz.  

    1. + Michała Boruty od rodz. Hofmanów, Tymińskich i Kornackich

 

Poniedziałek

8.00 + Marka Więcka w 10 r śm.

9.30 + Wandy Weroniki Romana Stanisława Ledwan Otylii Tadeusza Jana Slowińskich

    1. O Boże bł. dla Kuby w 12 r ur, dla Leny w 15 r ur.

16.00 + Marii Tyl od córki Moniki z rodz.