Ułatwienia dostępu

Intencje Mszalne 17 – 23 V 2021r.

Poniedziałek
7.00 + Czesława Biernatowicza od córki Renaty z mężem Tomaszem i córką Dominiką
17.00 + Roberta Proszowskiego of Mirosława Łęgowika z rodz.
17.30 + Agaty Zdzierak od Małgorzaty z dziećmi – Greg.

Wtorek
7.00 + Genowefy Malanda od sąsiadów Borutów
17.00
1. + Łukasz Bartnika w r śm
2. + Agaty Zdzierak Marcina z rodz – Greg.

Środa
7.00 + ks. Zbigniewa Berdysa od mieszkańców ul ks. Stefana Korala
17.00 + Czesława Biernatowicza od rodziny Zdychów, Kiepurskich i Cieślów
17.30
1. + Agaty Zdzierak od Karola z rodz. – Greg.
2. + Jadwigi Jana Jaguś od Tomasza Derwisza z rodz.

Czwartek
7.00
1. + ks. Zbigniewa Berdysa Od parafian z ul. Siemiradzkiego i Kolberga
2. + Krystyny Czapiel Łobodeckiej od Beaty Zemła z córką
17.00
1. + Józefa Proszowskiego w 2 r śm. Alicji Proszowskiej w 3 r śm – od córki z rodz.
2 + Jerzego Szyda od córki Karoliny z mężem i synem
17.30
1. + Agaty Zdzierak od rodz Skupińskich – Greg.
2. + Jadwigi Jana Jaguś. Od Aleksandry i Tomasza Knop

Piątek
7.00
1. + ks. Zbigniewa Berdysa od parafian z ul. Kolumba
2. + Agaty Zdzierak Grażyny i Władysława Flaszów – Greg.
17.00 Zbiorowa

Sobota
7.00 + Jerzego Szyda od żony Barbary
17.00
1. + Heleny Czesława Sylwana Kwaczała Julianny Józefa Tadeusza Szwaja
2. + Agnieszki Muszalik w 3 r śm
17.30
1. + Agaty Zdzierak od Aleksandry i Wieslawa Kuliś z dziećmi – Greg.
2. + Heleny Stacherczyk w 6 r śm od syna z rodz.

Niedziela
8.00 + Józefy Jana Sobieraj od rodz. Kowalczyków
9.30 + Heleny Leona Bilicz
11.30 Za parafian – I Komunia
16.00 + Agaty Zdzierak od Anny i Zdzisława Nowaków – Greg.