Ułatwienia dostępu

Doba Eucharystyczna 28 lipca 2023

Bądźmy przy Panu, w duchu wdzięczności za to, że On jest ciągle dla nas!!!

Doba Eucharystyczna 28 lipca 2023

8.00 mieszkańcy ul. Ks. Korala

9.00 mieszkańcy ul. Broniewskiego, Rolna i domy przy kościele, 

10.00 mieszkańcy ul. Reymonta i Moniuszki

11.00 mieszkańcy ul. Kolumba, Siemiradzkiego i Kolberga

12.00 mieszkańcy ul. Konopnickiej

13.00 mieszkańcy ul. Kopernika

14.00 mieszkańcy ul. Słonecznej, Bajkowizny

15.00 Koronka do BM – Koła ŻR

16.00 mieszkańcy ul. Krasickiego, Krótkiej, Korczaka 

17.00 mieszkańcy Orzechówka 

18.00 mieszkańcy ul. Kochanowskiego, Grzebień, Rozpęd

19.00 mieszkańcy Orzechowa i Łowicza

20.00 schola Parafialna – Ministranci

Nie pozwól, by Jezus był sam…