Ułatwienia dostępu

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Niech Chrystus, który pokonuje szatana, grzech i śmierć, zamieszka w naszych domach sercach i pomaga przezwyciężać czas próby i niepokoju. Obdarza szczęściem i radością w czasie i wyzwaniach przed którymi wszyscy stajemy;

Maryja, która patronuje naszej Wspólnocie, niech otacza płaszczem macierzyńskiej opieki.

 

Z najlepszymi życzeniami 

na Święta Wielkanocne 2023 roku
Pamięcią w modlitwie
ks. Mariusz Jędrzejczyk