Msza św. Do Bożego Miłosierdzia

+ Ewy Matuszewicz od sąsiadów Ledwanów i Tyczyńskich

+ Henryka Brackiego z racji imienin od żony

+ Jadwigi Więckowskiej od mężą Bogdana

+ Józefa Wilka od Haliny Bilicz z mężem

+ Stanisawa zdcyzka od wađcicieli i pracownikw drukarni Kami}skich

+ Kazimierza Pigoń od Stanisławy Pigoń z rodz. 

+ Barbary Jakubowskiej od Krystyny Palarz z rodz. 

+ Zenona Starosteckiego od Marii i Sławomira Szczekockich

+ Michała Boruty od rodz. Hofmanów, Kornackich i Tymińskich

+ Edwarda Kiejnicha od Alicji Tulejskiej z rodz. 

+ Ireneusza Majchrzaka od kol. Grzegorza Walaszczyk i Sławomira Moskal z rodzinami

+ Teresy Roksela od Zofii Nowickiej

+ Ewy Pudło od Doroty i Jana Tyczyńskich

+ Piotra Jaskorzyńskiego od Roberta Dziuby

+ Romany Szwaja od rodz. Skalików

+ Tekli Gaworskiej od Andrzeja Sprucha z rodz.

+ Bożeny Mekler od rodz. Radziejewskich

+ Józefa Jaguścik od wł i pracowników przychodni Medyk

+ Alicji Słowińskiej od Józefa Ledwana z synem Wiesławem

+ Mirosława Malinowskiego od Joanny i Dariusza Koźlik z synem

+ Jana Pokora od chrześnicy Marii z rodz. 

+ Andrzeja Zborowskiego od rodz. Knopów i Ewy Adameckiej