Ułatwienia dostępu

Msza św. Do Bożego Miłosierdzia

Msza św. do Bożego Miłosierdzia VII 2023

+ Piotra Hofmana od ucz pogrzebu

+ Włodzimierza Ambrozika od ucz pogrzebu

+ Janiny Aleksego Kołodziejczyk Tomasza Kowalczyka, Andrzeja Seweryny Plucińskich

+ Marka Wolskiego od Róży Jana Konsztadt

+ Stanisławę Antoniego Mariana Góreckich Krzysztofa Owsikowskiego, Bronisławę Stefana Leśniak, Krzysztofa Jana Świtkowskich

+ Barbary Dominiak od rodz. Ze Szczyrku

+ Czesława Hofmana od Jolany Bartnik

+ Zofii Nowickiej od Łucji Marczak  z rodz. 

+ Anny Skrzypczak od rodz Margas i Bartodziej

+ Jana Hofmana od Zofii Kamińskiej z rodz. 

+ Zofii Hofman od siostry Zofii

+ x Józefa Mazura od mieszkańców ul. Konopnickiej

+ Marianny Półrola od rodz. Gładysz

+ Olgi Starosteckiej o d Jadwigi Świercz

+ Zofii Woldan od bratowej Lucyny Sikora

+ Czesława Sikory od żony

+ Marianny Bartodziej od córki Lucyny

+ Krzysztofa Suda od Lucyny i Wioletty Nowickich

+ Teresy Radziak od Józefa Krawczyk z rodz. 

+ Teodora Starosteckiego od żony

+ Czeslawa Łobody od żony i dzieci z rodz. 

+ Janiny Szyler Od Wiesi z rodz. I Grażyny Pieścik

+ Karola Majchrzaka Od rodz. Bartodziej i Margas

+ Zenony Zimek Od Zbyszka Proszowskiego z rodz.

+ Witolda Gałwiaczek Od kolegi Jacka

+ Krsystyny Wlaźlak Od siostry Zofii z rodz. Hofamnów

+ Stanisława Nowickiego Od sąsiadów Poponiów  

+ Marka Woźnickiego Od koleżanek Basi z KGW Strzałków

+ Stanisława Woźniaka Od rodz. Lipniaków

+ Marka Borka Od Beaty i Pawła Frączyk

+ Wiesławy Proszowskiej Od teściowej Teresy z synem Waldemarem

+ Grażyny Jaguś Od Jadwigi Stanisława z rodz.

+ Jerzego Przerada od chrześnicy Eweliny z mężem i synem

+ Grażyny Karbownik od rodz.Proszowskich

+ Józefa Krysiaka od rodz. Bartodziej i Margas

+ Jerzego Nowkaowskiego Od rodz. Kowalskich z dziećmi

+ Heleny Zawadzkiej Od rodz. Wolańskich i Szyamanków

+ Marianny Kaczmarek Od sąsiadów Radczyców, Jasińskich i p. Błędniaka

+ Wacława Więcek Od kol. I kol syna z firmy Apex

+ Kazimierza Łobodeckiego Od Pauliny Mateusza Próbantów

+ Janiny Wierzba Od rodz. Ozimińskich

+ Heleny Nowkaowskiej Od kol i kol synowej z MOPS

+ Zbigniewa Starosteckiego Od sąsiadów Frączyków i Elżbiety Gąciarek z córką

+ Romana Lisowskiego Od chrzestnej

+ Teresy Adameckiej Od Tolka Hofmanan z rodz.

+ Mirosława Dłubakowskiego Od Elzbiety Gąciarek Marii Andrzeja Rytkowskich