Msza św. Do Bożego Miłosierdzia

Msza św. do Bożego Miłosierdzia – Maj 2023

+ Józefa Krysiaka od ucz pogrzebu

+ Kazimierza Łobodeckiego od ucz pogrzebu

+ Zygmunta Pluty z racji imein

+ Władysława Stypa od Barbary Waldemara Pisarek

+ Agaty Zdzierak od Tomka, Natalii i Zuzi

+ Barbary Dominiak od sąsiadów Lawrenz i Jakubowskich

+ Wandy Ledwan od rodz. Stawskich i Busów

+ Zbigniewa Nowickiego od rodz. Majchrzaków

+ Czesława Hofmana od bratowej Haliny

+ Eugeniusza Kowalika od córki Sylwi z rodz. 

+ Zofii Nowickiej od chrześnbaiaka Andrzeja Dębskiego z rodz. 

+ Anny Skrzypcak od Piotra żak z rodz. 

+ Sylwi Kaczmarek od rodz. Kubicz

+ Jana Hofmana od KŻR  św. Barabry

+ Zofii Hofaman od męża

+ ks. Józefa Mazura od mieszkańców Orzechówka i KGW Orzechówek

+ Jana makowskiego od Tadeusza Mucha z rodz. 

+ Marianny Półrola od rodz. Tadeusiak o Broniszewskich

+ Piotra Brackiego od Marii Brackiej z rodz. 

+ Magdaleny Antczak od cioci Grażyny Kot z rodz. 

+ Jerzego Bogacz w 7 r śm. Od żony z rodz. 

+ Józefa Zofiii Matras, zm z rodz. Matrasów

+ Kamila Krzysztofa Marianny Stanisława Kochańskich – od Jadwigi i Zdzisława

+ Haliny Bilicz Od Ryszardy Łukasza Zwiech

+ Teodora Starosteckiego Od sąsiadów z ul. Ks. Korala

+ Karola Majchrzaka Od cioci Marysi Tybel z córką i synem

+ Stanisława Nowickiego Od Józefa Kulisia z rodz.

+ Marka Woźnickiego Od rodz. Komorowskich i Kowalskich z r-ska

+ Stanisława Woźniaka Od rodz. Stawinskich

+ Wiesławy Proszowskiej Od wnuczki Moniki z Wojtkiem

+ Grażyny Jaguś Od kol. Z pracy córki Małgorzaty

+ Jerzego Przerada od rodz. Kubickich i Biliczów

+ Grażyny Karbownik od Zofii Gienka Dzięburskich z rodz. 

+ Jerzego Nowakowskiego Od rodz. Stępniów i Iwony Wlaźlak

+ Marianny Kaczmarek Od Tomasza Kaczmarek

+ Wacława Więcek Od rodz. Proszowsokich

+ Olgi Starosteckiej od Mirosława Ozimińskiego z Jolą

+ Janiny Wierzba od rodz. Siemińskich

+ Mirosława Dłubakowskiego od Urszuli Kazmierza Frączyk z rodz. 

+ Heleny Nowakowskiejod Marii Karola Przybył z rodz. 

+ Teresy Adameckiej od rodz. Michalskich

+ Zbigniewa Starosteckiego od rodz. Kulisów

+ Janiny Pawlikowskiej od Zdzisława Szwedzik