Ułatwienia dostępu

Dotacja WUOZ w Łodzi

Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie otrzymała dotacje od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi na Polichromie sklepień i ścian skrzydła transeptu z kościoła w Strzałkowie w wysokości 156 tyś. zł.