INFORMACJA

W związku z obowiązującymi ograniczeniami w naszym kościele może przebywać jednocześnie  40 osób     ( oprócz kapłanów sprawujących czynności liturgiczne ). Reszta wiernych – przy zachowaniu odpowiednich odstępów między osobami – może uczestniczyć w Liturgii na placu przedkościelnym – jest nagłośnienie.

Przypominamy o zachowaniu odstępu między osobami ( rodzina mieszkająca w jednym domu może zająć miejsca koło siebie ) i obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych ( także podczas liturgii w kościele ) – na czas przyjmowania Komunii św. prosimy o opuszczenie maseczek.

Prosimy o korzystanie z możliwości uczestnictwa w mszach świętych w dni powszednie, gdy jest mniejsza frekwencja na nabożeństwach.

Wszystkich, którzy w zaistniałych okolicznościach, nie mogą uczestniczyć w Liturgii osobiście, zachęcamy do oglądania transmisji mszy świętej w telewizji lub Internecie.

WSZYSTKIE SPOTKANIA – dzieci, młodzieży, ministrantów,grup – ZAWIESZONE DO  ODWOŁANIA.

INTENCJE MSZALNE 25.10.2020r. – 01.11.2020r.

 25.10. – 30  NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00 + Krzysztof Zwierzyński – od rodziców i siostry Agaty z rodz.
9.30 + Maria Mieczysław Józef Hofman
11.00 Nabożeństwo różańcowe
11.30 Mariusz Ewelina Wośko 20r. ślubu

PONIEDZIAŁEK 26.10. – Dzień powszedni

17.00 + Halina Senkowska – od chrześnicy Urszuli z rodz.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alicja Bartodziej – od siostrzenicy Teresy Kłodos

WTOREK 27.10 –  Dzień powszedni

17.00 + Jan Jaguś – od siostry Marii
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Czesław Łoboda – od wnuczków z Krzętowa i rodz. Mofinów

ŚRODA 28.10. –  ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

17.00 + Ireneusz Matusiak – od teściowej Emilii
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jan Broniszewski – od Haliny i Marka Samborów z rodz.

CZWARTEK 29.10. – Dzień powszedni

17.00 + Ireneusz Matusiak – od chrześniak Arkadiusza z żoną Malwiną
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Jan Broniszewski – od rodz. Rusajczyków

PIĄTEK 30.10.  –  Dzień powszedni

17.00 + Józef Proszowski – od Łucji Marczyk i Jana Hofman
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Stanisław Lisowski 22r. śm. – od żony

SOBOTA 31.10. – Dzień powszedni

17.00 + Marianna Wilk – od syna z rodz.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina Adaszek – od Krystyny z rodz.

 01.11. –  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

8.00 + Stanisław Paulina Wieczorek Tadeusz Józefa Adamek Jan Adamek

+ Krystyna Dobrydnio – od Stanisława i Haliny Wieczorek

9.30 + Elżbieta Sękowska – od córki Olgi i siostry Sylwii i Jarosława
11.30 Msza św. za zmarłych Parafian z wypominkami jednorazowymi

 

ZARZĄDZENIE

W sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na dzień 15 października 2020 r.
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.
Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii (w „strefie żółtej” – jedna osoba na cztery metry kwadratowe; w strefie „strefie czerwonej” – jedna osoba na siedem metrów kwadratowych), należy – podobnie, jak to było już podczas ograniczeń w marcu i kwietniu br. – na podstawie powierzchni użytkowej świątyni określić maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie się w niej znajdować, a informację o tym umieścić na drzwiach wejściowych.
Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:
1. Dyspensa:
Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla:
osób w podeszłym wieku,
osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.
Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie, administratorzy parafii i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do kwadrynacji w niedziele i święta nakazane po uprzednim uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego. Należy rozważyć rozdzielenie Mszy Świętych koncelebrowanych w kilku intencjach na kilka, odprawianych jedna po drugiej, Mszy Świętych sprawowanych w pojedynczych intencjach.
2. Środki bezpieczeństwa:
Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać:
koncelebransi i diakoni – z wyjątkiem wykonywania czytań mszalnych i modlitwy eucharystycznej, wszyscy wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają odpowiednie zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,
pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby, obsługi interesantów itp.),
służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem lektora, psałterzysty, kantora lub organisty w momentach czytania lub śpiewu,
Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans.
Trzeba bezwzględnie zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii
3. Udzielanie Komunii Świętej
Ponieważ udzielanie Komunii Świętej stanowi newralgiczny moment bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami liturgii, należy zachować następujące zasady:
podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego, za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Przypomnieć należy o stosownym dystansie pomiędzy podchodzącymi do Komunii Świętej, kapłan, diakon lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą, bezpośrednio przed tą czynnością, ma obowiązek dokładnie zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce. Wodę w vasculum należy codziennie wymieniać, a naczynie starannie myć (wodę z vasculum i wodę z mycia zlać do pisciny).
4. Sakrament pokuty i pojednania:
Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.
W kwestii sprawowania sakramentu pokuty i pojednania:
nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).
w konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.
w konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.
5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:
należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę Uroczystości.
Należy odwołać Msze Święte zwyczajowo sprawowane na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji na cmentarzu w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych lub w Dniu Zadusznym należy odprawiać nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, w czasie dawnej oktawy. Można urządzić – w miarę możliwości – procesję ze stacjami wewnątrz świątyń (wierni pozostają na swoich miejscach, a do kolejnych stacji przechodzi tylko celebrans z koniecznymi posługującymi).
6. Postanowienia ogólne
Wszystkim duchownym i wiernym przypomina się, że zasady bezpieczeństwa sanitarnego wpisują się w przykazanie miłości bliźniego, wobec czego ich przestrzeganie jest obowiązkiem sumienia. Bez względu na własne poglądy powstrzymać się trzeba od jakichkolwiek ocen lub krytyki.
Z racji na dynamiczną sytuację i brak (na tę chwilę) szczegółowych norm państwowych w poszczególnych kwestiach, należy uważnie śledzić informacje właściwych instytucji państwowych, a także przekazywane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie, a następnie ściśle się do nich stosować.
(-) + Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

INTENCJE MSZALNE 18.10.2020r. – 25.10.2020r.

18.10. – 29  NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00 + Marianna Pokora
9.30 + Bernard Purgał
11.00 Nabożeństwo różańcowe
11.30 za  Parafian
16.00 msza św. w intencji trzeźwości

PONIEDZIAŁEK 19.10. – Dzień powszedni

17.00 + Alicja Bartodziej
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Alina Adaszek

WTOREK 20.10 –  Wspomnienie św. Jana Kantego

17.00 + Halina Przerada 1r. śm. – od córki Justyny z mężem i dziećmi
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Czesław Łoboda

ŚRODA 21.10. –  Dzień powszedni

17.00 + Halina Senkowska – od syna Jacka z rodz.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Witold Tybel 3r. śm. – od żony i dzieci

CZWARTEK 22.10. – Wspomnienie św. Jana Pawła II

17.00 + Jan Broniszewski – od syna Pawła
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Krystyna Czepiel- Łobodecka – od chrześniaka Zbyszka z rodz.

PIĄTEK 23.10.  –  Dzień powszedni

17.00 + Jan Broniszewski – od córki Olgi z rodz.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Anna Popiołek 3r. śm. Antoni Ireneusz Popiołek Stefania Adam Sobocińscy

SOBOTA 24.10. – Dzień powszedni

17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Stanisława Kazimiera Jan Marian Nowak
18.30 Natalia Kozłowska 18r. urodzin

25.10. – 30  NIEDZIELA ZWYKŁA

8.00 + Krzysztof Zwierzyński – od rodziców i siostry Agaty z rodz.
9.30 + Maria Mieczysław Józef Hofman
11.00 Nabożeństwo różańcowe
11.30 Mariusza Eweliny 20r. ślubu

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października

W dniu Waszego Święta prosimy przyjąć z serca płynące życzenia…

Życzymy, aby Najwyższy Nauczyciel – Jezus Chrystus obdarzał Was swoim błogosławieństwem, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy i katechety przyniosła efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie fundamenty polskiego jutra.

Prosimy przyjąć także nasze szczere życzenia: zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech Pan Bóg Wszystkim obficie błogosławi.

Ks. Zbigniew Berdys

Ks. Józef Mazur