Małżeństwo

“Wybieram Ciebie – na dobre i na złe, w dostatku i biedzie w zdrowiu i chorobie…”

lipiec (4)sJest to sakrament w którym Chrystus konsekruje narzeczonych na szafarzy wzajemnej miłości i czyni ich współpracownikami Boga w wielkim dziele przekazywania życia. Jest to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa.

Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

 1. zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
 2. przedłożyć następujące dokumenty:
  1. dowód osobisty
  2. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”)
  3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
  4. świadectwo bierzmowania
  5. ostatnie świadectwo nauki religii
  6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.

Przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:

 • Uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli).
 • Przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie DZIEŃ przed ślubem)
 • Dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

lipiec (5)s


PRE – KANA

Nauki przedmałżeńskie dla dekanatu św. Lamberta w Radomsku
Ul. Narutowicza 2; 97-500 Radomsko
II, III, IV środa w miesiącu: Styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad od godz. 18.00

Poradnia małżeńsko – rodzinna w dekanacie św. Lamberta

1. św. Lambert – piątek, godz. 17.00
2. Klasztor Ojców Franciszkanów – czwartek, godz. 16.00
3. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – I środa miesiąca, godz. 15.30
4. Trójcy Świętej – Kietlin – sobota, według potrzeb
5. św. Antoniego – Płoszów – I poniedziałki miesiąca, godz. 17.00