O Parafii

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

IMG_4531sadres: Strzałków, ul. Reymonta 31
tel: 44 6853880
dekanat: św. Lamberta w Radomsku
Utworzenie ekspozytury par. św. Lamberta: 24.06.1937 r.

proboszcz:

Parafia obejmuje miejscowości:

Strzałków, Grzebień, Kamionka, Kolonia Łowicz, Orzechówek, Orzechów, Rozpęd, Wrony.

marzec (7)aDotychczasowi proboszczowie:

 1. ks. Edward Banaszkiewicz (1937-45)
 2. ks. Jan Wacławiak (1945-48)
 3. ks. Aleksander Witczak (1948-59)
 4. ks. Stefan Koral (1959-92)
 5. ks. Wiesław Adam Płomiński (1992-2000)
 6. ks. Maciej Andrzej Klekowski (2000-2008)
 7. ks. Jacek Karol Zieliński (2008-2011)
 8. ks. Zbigniew Berdys (2011-2021)   – Ksiądz zmarł w dniu 11 stycznia 2021 roku. Miejsce pochówku cmentarz parafialny w Strzałkowie.

Z parafii pochodzi ks. Stanisław Kostka.

Dotychczasowi księża:

 • rezydent ks. Józef Zbigniew

Odpusty:

 • Nawiedzenia NMP – 31 maja
 • św.Barbary – 4 grudnia

czerwiec (2)sParafię erygował 28.07.1955 r. biskup Zdzisław Goliński wyłączając jej teren z parafii św. Lamberta w Radomsku i w Kobielach Wielkich. Placówka duszpasterska istniała przy kościele w Strzałkowie już w XV w. Ponieważ była bogato uposażona, jej prebendarzami bywali biskupi uboższych diecezji, prałaci, kanonicy kapituły gnieźnieńskiej i krakowskiej.
W XIX stuleciu, po konfiskacie dóbr kościelnych przez władze carskie, miejscowi właściciele do 1863 r. z własnych funduszy utrzymywali tu kapelana. Później kościół w Strzałkowie jako filialny obsługiwali księża z parafii w Radomsku. Dopiero 24.06.1937 r. biskup Teodor Kubina utworzył w Strzałkowie ekspozyturę, wydzielając ją z par. św. Lamberta. Pierwotny kościół drewniany istniał w Strzałkowie zapewne od XV w. Obecny murowany zbudowany został przy końcu XVI w. W 1750 r. dobudowano do kościoła dwie kruchty oraz na miejsce drewnianych stropów zbudowano sklepienie kolebkowo-krzyżowe. W 1938 r. staraniem ks. Edwarda Banaszkiewicza obniżono zakrystię. Kolejni proboszczowie świątynię tę modernizowali. Obecnie trwają bieżące prace konserwacyjne w kościele.