Drodzy Parafianie

„Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa informujemy, że dnia 11 stycznia 2021 r. zmarł ksiądz proboszcz Zbigniew Berdys. Polecajmy zmarłego kapłana w naszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”